Ürojinekolojik Operasyonlar

İdrar kaçırma şikayeti olan hastalarda gerekli muayene ve tetkikler yapıldıktan sonra tedavi planlanır. Cerrahi tedavide kullanılan iki yöntem vardır. TOT (Transobturator tape) ve TVT (Tension Free Vaginal Tape) diye adlandırılan Tension-Free Sling’lerdir (TFS).

Tension free operasyonlar geleneksel yöntemlerin bütün dezavantajlarını ortadan kaldıran ve idrar kaçırma cerrahisinde yeni minimal invaziv yöntemlerdir.