Robotik Cerrahi

2005 yılından beri uygulanan da Vinci robotik cerrah sistemi ile kanser ameliyatları, rahim çıkarılması, büyük çaplı miyomların alınması gibi jinekolojik ameliyatlar başarılı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahi ameliyatlarının sağladığı en büyük avantajlar ise, operasyonun başarı oranını artırması ve kanama oranını azaltmasıdır.

    Jinekolojide robotik cerrahinin en çok kullanıldığı alanlar;

  • Robotik cerrahi ile histerektomi (rahmin alınması)
  • Robotik cerrahi ile büyük ve çok sayıdaki miyomların çıkartılması (miyomektomi)
  • Robotik cerrahi ile sarkan vajen veya rahmin yukarı asılması (sakroservikopksi/ sakrokolpopeksi)
  • Robotik cerrahi ile tüp cerrahisi
  • Robotik cerrahi ile tubal re-anastomoz,tüp cerrahisi (Yumurtalıklar ile rahmin arasındaki kanalın düzeltilmesi)
  • Robotik cerrahi ile tüp tıkanıklıklarının açılması
  • Robotik cerrahi ile Çikolata kisti (endometrioma) çıkarılması
  • Robotik cerrahi ile jinekolojik kanser ameliyatları