Gebelikte Yapılması Gereken Testler

  • Kan grubu
  • Kansızlık, anemi tespiti için hemoglobin yani tam kan sayımı
  • İdrarda şeker ya da protein testi
  • Hepatit B, sifiliz ve HIV gibi infeksiyonları için testler
  • Kızamıkçık için bağışıklık sistemi araştırılması

Bu testler dışında hamileliğin 11-20. haftaları arasında yapılması gereken çeşitli özel kan testleri yapılmalıdır. Yapılan farklı testler, anne kanında bulunan hormon ve proteinlerin seviyelerinin belirlenmesine yardım eder ve tarama yapılabilir.

Tarama testlerinde HCG (insan koryonik gonadotropin) ve AFP (alfa fetoprotein) kullanıldığı durumlarda ikili test, bu teste östriol ilave edilirse üçlü test, inhibin A ilave edilirse dörtlü test olarak tabir edilmektedir. İkili test gebeliğin 11.-14. haftaları arasında, üçlü test ya da dörtlü test ise gebeliğin 16-19. haftaları arasında yapılmaktadır.