Ağrısız Doğum

Normal vajinal yoldan bir doğumun gerçekleştirilmesinin anne ve bebek için daha sağlıklı olduğunu gösteren birçok bilimsel yayın vardır. Gebe bayanlar sadece daha az ağrı duymak adına sezaryen ile doğuma karar vermemelidir. Doğum sancıları gebenin dayanabileceği sınırları aştığı durumlarda ağrının hissedilmesini azaltan anestezi yöntemlerinin uygulanarak (ağrısız doğum- epidural anestezi) anne adayının rahatlatılması sağlanmalıdır.

Anne arzu ettiği takdirde hiçbir ağrı duymadan da normal doğum yapabilir. Annenin ağrı hissetmemesi doğurması için bir engel teşkil etmez. Ağrısız doğum amacıyla anneye verilen ilaç uterus kasılmalarını bozmaz. Yalnızca her bir kasılma esnasında uterustan gelen ağrılı uyaranların beyine ulaşmasına engel olur. Anne kasılmaları fark eder fakat ağrı hissetmediği için rahat ve huzurludur.